Lagkamrat


Äntligen kan vi stolt presentera verksamheten Lagkamrat!

Nu är det dags! Vi längtar väldigt mycket efter att få komma ut och umgås med pensionärer på äldreboendena. Den här resan har varit oerhört lärorik, intressant och rolig. Vi tycker att det känns fantastiskt att vi om två veckor kommer få dra igång det verksamheten Lagkamrat i grund och botten handlar om!

Så, vad är egentligen Lagkamrat? 

Vi vill vara med och erbjuda Piteå kommuns äldreomsorg resurser för att ge våra äldre en bra och meningsfull tillvaro. Grunden i projektet är en fond, förvaltad av Sparbanken Nord, som även finansierar den tillsammans med partners från näringslivet. Medel ur fonden nyttjas för att skapa värdefulla extraresurser till äldreomsorgen med hjälp av killar och tjejer från föreningslivet. Iniativtagare till projektet är Piteå IF Dam, Sparbanken Nord och Helikopter Brand Design.

I mitten av Januari månad påbörjade vi en förstudie där syftet var att lyssna in vision, behov och tankar hos ledningen i Piteå kommun, anställda inom äldreomsorgen samt andra intressenter. För att i slutändan redovisa och presentera en projektplan.

De frågeställningar som det aktivt arbetades med var bland annat "vad skulle kunna vara attraktivt för vår kommun? Vilket koncept skulle kunna gynna alla berörda parter?" En idé om hur vi skulle kunna bidra till vår vård- och äldreomsorg arbetades fram till ett koncept som både Framtidsbanken, Helikopter Brand Design och Piteå IF Dam ställde sig positiva till. 

Vi har arbetat konstant med att säkerhetsställa kvalitén på detta projekt, vi har besökt olika äldreboenden för att få de anställdas tankar, idéer och åsikter kring projektet. Efter responsen på äldreboendena har det då påvisats att det vi vill bidra med, efterfrågas. Social stimulans och aktivitet för våra äldre. 

Tack vare den fina feedback vi fått, och det stora arbete vi lagt ner kunde detta projekt alltså bli en verksamhet! 

Klockan 13:00 igår, hade vi en presskonferens där verksamheten Lagkamrat offentliggjordes. På kvällen följdes det upp med ett företagsevent, där vi bjöd in utvalda företag. Responsen var otroligt bra och givande!

Vi kan stolt presentera nya Partners till Lagkamrat! TACK SUNPINE! TACK SMURFIT KAPPA! TACK STEP IN!

Och vi vet, att fler företag vill vara med och stötta verksamheten Lagkamrat vilket känns otroligt inspirerande och roligt!

Nu kör vi!

 

Kika gärna in på länkarna nedan för att läsa mer om Lagkamrat!

Boendechefer välkomnar insatsen

PIF-damer ska förgylla tillvaron för äldre

Elitidrottare ska ge äldre social stimulans

Sparbanken Nord och Piteå IF i nytt samarbete 

Piteå IF ger guldkant på äldreboenden